1.3.3 Design for maintainability

Design som tar hänsyn till underhåll av produkten under den fasen då den används

Vad är Maintainability

Att ta hänsyn till Maintainability avser att man redan i designfasen utformar produkten så att den tex är lätt att hålla ren och att det är lätt att byta reservdelar.

Vinningen för produktägaren är att produktens kan underhållas till en lägre kostnad och kan utföras utan större krav på kunskap.