1.3.5 Design for Environment

Konstruera en lösning som tar hänsyn till hållbarhet

OBS - Vår Light Guide inom Produktutveckling är publicerad som Beta för att inhämta feedback från allmänheten. Flera kapitel är än så länge tomma.

Miljö och hälsa i fokus

Genom DFE så jobbar man med att minimera produktens påverkan på både miljö och hälsa i fokus under hela dess livscykel. Här bör man se över val av material och tillverkningsmetoder samt möjlighet till reparationer och återvinning.