1.8.2 Utvecklingsinsats

Välja ut och jobba med en batch uppgifter för att ta fram ny produktversion

OBS - Vår Light Guide inom Produktutveckling är publicerad som Beta för att inhämta feedback från allmänheten. Flera kapitel är än så länge tomma.