3.1.2 Krav inför kontakt

Krav som leverantören vill skall vara uppfyllda inför kontakt

För idéägare: Leverantörskrav som du och din produktidé skall uppfylla inför kontakt

För leverantörer: Krav som skall vara uppfyllda av idéägaren/produktidén inför kontakt

- - -

Kunna betala för anlitade tjänster

Idéägare skall... vara redo att betala för leverantörens nedlagda tid och kostnader.
Känns kanske självklart men det finns många idéägar som ej har kapital att driva sina goda produktidéer.

Betalgaranti för större uppdrag

Idéägare skall... kunna uppvisa garanti på ersättning för större kostnadsdrivande insatser

Registrerat företag

Idéägare skall... kunna uppvisa registrerat företag

Kunna avsätta erforderlig tid

Idéägare skall... vara tillgänglig och aktiv i att besvara frågor från leverantören.
Känns kanske självklart men det finns många idéägar som driver sina produktidéer vid sidan av en heltidsanställning.

Existerande team

Idéägare skall... inte vara ensam utan ha minst en till drivande person djupt delaktig i produktidén

Affärsrådgivare inkopplad

Idéägare skall... vara registrerad hos en affärsrådgivande organisation och ha en tilldelad rådgivare

Sammanfattad affärsplan

Idéägare skall... kunna tillhandahålla en sammanfattad affärsplan på max två A4

Fullständig affärsplan

Idéägare skall... kunna tillhandahålla affärsplan liknande Almis mall

Existerande kunder

Idéägare skall... kunna uppvisa kunder som vill få tillgång till och köpa produkten

Genomfört nyhetsgranskning

Idéägare skall... ha genomfört en utredning kring eventuella liknande produkter och patent

Inlämnad patentansökan

Idéägare skall... ha lämnat in en patentansökan

Matchande kundsegment

Idéägare skall... ha en produktidé som matchar leverantörens angivna bransch

Erfarenhet inom produktutveckling

Idéägare skall... ha tidigare erfarenhet från att utveckla nya produktidéer

Fysiska el digitala prototyper

Idéägare skall... kunna uppvisa en fysisk eller digital prototyp

Nära till produktionsstart

Idéägare skall... ha en produktidé som är så pass långt utvecklad att de är nära produktionsstart

3D-cadfil

Idéägare skall... kunna tillhandahålla 3D-filer på produktidén

Ritningsunderlag

Idéägare skall... kunna tillhandahålla ett ritningsunderlag på produktidén