1.5 Massproduktion

Uppstart av löpande produktion

OBS - Vår Light Guide inom Produktutveckling är publicerad som Beta för att inhämta feedback från allmänheten. Flera kapitel är än så länge tomma.

Dags att trycka på knappen

Efter att nollserien verifierat att de producerande enheterna och hela flödet fungerar samt att produkten uppfyller relevanta krav så är systemet redo att börja producera.

Sällan felfritt

Det är ofta många nya faktorer som spelar in vid massproduktion såsom variationer i råmaterialet, byte av operatörer eller montörer, avvikande volymer från plan, haverier etc. Det är därför viktigt att vara i högsta beredskap då man taktar upp och ta tillvara på dessa avvikelser som möjlighet till förbättring.

Lön för mödan

Här kommer belöningen för ett gediget arbete med att säkra upp och bygga in kvalitet i hela flödet för att tidigt upptäcka och åtgärda avvikelser.