1.2.4 Materialval

MGs syfte är att hjälpa våra användare upptäcka, läras sig om och välja passande material & tillverkningsmetod för att därefter lotsas vidare till relevanta leverantörer

Illustration av Materialval

OBS - Vår Light Guide inom Produktutveckling är publicerad som Beta för att inhämta feedback från allmänheten. Flera kapitel är än så länge tomma.

Begränsad materialfakta på MG

I dagläget pågår arbetet med att utveckla faktainnehåll och funktioner för material. Vi kan rekommendera att besöka någon av följande databaser för att få en överblick över alla de tusentals material som finns tillgängliga.

Namn Material Prod.teknik Tillgänglighet
Matweb x   Kostnadsfri
Mak it From x   Kostnadsfri
Granta Design x x Kostar

MGs mål rörande materialfakta

Vårt mål är inte att skapa en konkurrerande databas till ovan nämnda utan, likt tillverkningsmetoder, presentera en mer övergripande blick för att sedan lotsa vidare till experterna.

Våga fråga

Ifall man har en viss aning om vilken typ av material som kommer ingån i produkten så rekommenderar vi att man kontaktar en materialleverantör med brett sortiment inom berörd materialtyp då de ofta är kunniga både inom mer specifikt materialval men även på vilka sätt dessa vanligtvis produceras och trolitvis förslag på lämpliga legoleverantörer som kan utföra bearbetningen.

Börja nysta

Detta är ett bra sätt att påbörja utredningen kring vilka material och tillverkningsmetoder som troligtvis blir aktuella vilket är en ganska komplex historia med oerhört många valmöjligheter och kombinationer. Att på detta sätt prata och bolla idéer med kunniga så bygger du din egen kunskap och potentiella leverantörsnätverk.