1.3.4 Design for Quality

Konstruera en lösning som leverera kundnöjdhet under produkts hela livstid

OBS - Vår Light Guide inom Produktutveckling är publicerad som Beta för att inhämta feedback från allmänheten. Flera kapitel är än så länge tomma.

Nöjd kund

Kunden skall inte bara vara nöjd vid köptillfället utan måste även förbli nöjd över tiden. Detta är viktig för uppnå återkommande kunden samt för att skapa ambassadörer för produkten. Här är således inte kostnaden i fokus utan kundens upplevelse av produkten.

Produktens hela livscykel

Genom DFQ fokuserar men på att säkerställa kundernas nöjdhet under produktens hela livscykel. Detta uppnås genom att konstruera en produkt som levererar träffsäkert mot kundens grundbehov, håller länge och kräver minimalt med service.