3.1.4 Van att samarbeta med

Tidigare erfarenheter av att bemöta och hjälpa idéägare eller affärsrådgivare

 

Idéägare

Leverantören har erfarenhet från att jobba ihop med idéägare. 

Affärsrådgivare

Leverantören har erfarenhet från att jobba ihop med affärsrådgivare.