1.3.2 Design for Assembly

Konstruera en lösning som resulterar i enklast möjliga montering

OBS - Vår Light Guide inom Produktutveckling är publicerad som Beta för att inhämta feedback från allmänheten. Flera kapitel är än så länge tomma.

Enkel montering = billig montering

Genom DFA fokuserar man på att skapa en så enkel och billig montering som möjligt.

Positiva bieffekter

Arbetet resulterar ofta i färre detaljer vilket i sin tur höjer produktens kvalitet och pålitlighet. Effekter som på längre sikt leder till lägre kostnad för en produkts livscykel.

DFM + DFA = DFMA

Resultatet av arbetet är är i många fall detsamma som för DFM eller så pass starkt sammankopplade att man man ofta istället pratar om DFMA (Design for Manufacturing & Assembly) för att understryka vikten av att jobba med dessa områden parallellt.

Dis- & Reassembly

Vid arbete med DFA/DFMA bör man ha i åtanke att en produkt ofta behöver kunna demonteras och återmonteras för att tex kunna byta reservdelar eller utföra service.

Automation

Precis som för Design for Manufacturing bör man även här ha automation i åtanke för att ta höjd för att kunna skala upp och automatisera tillverkningen i så stor utsträckning som möjligt. Här kan tex en detalj utformas för att skapa goda förutsättningar för en plockrobot med visionsystem att identifiera och greppa detaljen inför montering.