1.3.2 Design for Assembly

Konstruera en lösning som resulterar i enklast möjliga montering

OBS - Vår Light Guide inom Produktutveckling är publicerad som Beta för att inhämta feedback från allmänheten. Flera kapitel är än så länge tomma.

Enkel montering = billig montering

Genom DFA fokuserar man på att skapa en så enkel och billig montering som möjligt.

Positiva bieffekter

Arbetet resulterar ofta i färre detaljer vilket i sin tur höjer produktens kvalitet och pålitlighet. Effekter som på längre sikt leder till lägre kostnad för en produkts livscykel.

DFM + DFA = DFMA

Resultatet av arbetet är är i många fall detsamma som för DFM eller så pass starkt sammankopplade att man man ofta istället pratar om DFMA (Design for Manufacturing & Assembly) för att understryka vikten av att jobba med dessa områden parallellt.

Dis- & Reassembly

Vid arbete med DFA/DFMA bör man ha i åtanke att en produkt ofta behöver kunna demonteras och återmonteras för att tex kunna byta reservdelar eller utföra service.

DFA + Automtion = DFA2

Precis som för Design for Manufacturing bör man även här ha automation i åtanke för att ta höjd för att kunna skala upp och automatisera tillverkningen i så stor utsträckning som möjligt. Design for Automated Assembly (DFA2) tar i beaktning hur en detalj bör utformas för att skapa goda förutsättningar för att tex en plockrobot med visionsystem skall kunna identifiera och greppa detaljen inför montering och integrerad kvalitetskontroll.