3.1 Allmän fakta inför kontakt

Den första filtergruppen berör generell fakta och krav inför den första kontakten med leverantören

Illustration av Allmän fakta inför kontakt
  • Initial kontakt får tas av
  • Krav inför kontakt
  • Signering av sekretessavtal
  • Erbjuder rådgivning
  • Van att samarbeta med
  • Hjälp med finansiering
  • Erfarenhet delägarskap

Säkerställ att du som idéägare uppfyller de krav som leverantörerna ställer inför kontakt.