3.1 Allmän fakta inför kontakt

Leverantörers krav och allmän inställning till arbete med nya produktidéer och innovation

Illustration av Allmän fakta inför kontakt
  • Initial kontakt får tas av
  • Krav inför kontakt
  • Signering av sekretessavtal
  • Erbjuder rådgivning
  • Van att samarbeta med
  • Hjälp med finansiering
  • Erfarenhet delägarskap

Säkerställ att du som idéägare uppfyller de krav som leverantörerna ställer inför kontakt.