2.3 Om det blir intrång

Du måste själv ha full koll på konkurrenterna. Intrång kan betyda att de säljer dina skyddade produkter eller använder ditt Varumärke. Det är viktigt att du agerar snabbt.

Illustration av Om det blir intrång

Kontrollera att avgifter betalats

Först och främst, kontrollera att du har betalat årsavgifterna för dina egna IP skydd. Endast om detta är gjort har du ett gällande skydd. Det händer att uppfinnare som själv håller koll på förfallodatum missar när det är dags att betala. Det kan bli många olika datum om man har skydd i flera länder och därför är det inte helt enkelt att ha ordning på detta. Har man ett ombud så sköts det oftast den vägen, uppfinnaren får en påminnelse. 

Samla bevis

Därefter gäller det att samla in bevis genom ex köpa konkurrentens varor. Undersök hur de fungerar och vilka beståndsdelarna är. Om möjligt, kontakta de som deltagit i testkörningar och produktutveckling. Kontrollera företagets IP-portfölj, kanske har de ett giltigt patent som ligger när ditt och som du själv kan göra intrång på. Vem är det egentligen som kan vara skyldig till intrång.

Skicka varningsbrev

Skicka ett varningsbrev till företaget, beskriv din IP position i relation till intrånget och vad du vill uppnå med varningsbrevet. Man får inte själv undersöka anläggningar där konkurrentens vara tillverkas, inte heller kräva förklaringar från vittnen eller kräva att få läsa sekretessbelagd information. För detta behövs ett domstolsbeslut som väcks i intrångsärenden.

Omedvetet intrång

Många gånger är intrånget av ren okunskap och kan/bör då lösas genom information och samtal parterna emellan vilket förstås är det allra bästa. Men om det är ett medvetet intrång kan man anmäla brottet för att väcka åtal. Att anlita en jurist som kan ta ärendet vidare till Patent och marknadsdomstolen kan bli mycket dyrt och ska övervägas noga. Om det är en ”David och Goliat” situation, där det stora bolaget gjort intrång så är det sällsynt att det lilla företaget vinner processen.

- - -
Källa: Att skydda sin uppfinning. Framtagen och säljes av Göteborgs Uppfinnareförening GUF.