3.2.4 Åtaganden CE-märkning

Tillhandahållna tjänster för att utföra hela eller delar av CE-märkning

 

Leverantörens möjlighet att utföra och uppfylla de fem huvudstegen för en officiell CE-märkning.

1.Identifiera & uppfylla direktiv

Direktiv är olika samlingar av generella regelverk kring ett antal specifika områden. En produkt berörs av ett eller flera direktiv.
På nästa sida redovisar vi några av de vanligaste direktiven som berör produkter.

2.Identifiera & uppfylla standarder

De olika direktiven har en mängd olika underliggande regler, så kallat harmoniserande standarder, som måste uppfyllas för att uppfylla det övergripande direktivet.
Dessa standarder ställer specifika och kvantitativa krav på produkten. I vissa fall så finns det ingen passande standard och då måste produktägaren själv bevisa att direktivet uppfylls genom anpassade tester.

Då det finns tusentals olika standarder så har vi valt att inte tillhandahålla möjlighet att mappa upp sig eller filtrera på dessa.

3.Administrera produkttester

Genom fysiska tester bevisar man att standarderna och direktiven verkligen uppfylls.

4.Skapa teknisk fil & dokumentation

Produktens uppbyggnad, ingående testparametrar och resultat sammanställs i en så kallad Teknisk fil som är själva beviset för uppfyllnad.

5.Skapa Declaration of Conformity

Slutligen sammanställs ett dokument med generell fakta om produkten och hur den tillverkas ihop med en sammanfattning av berörda direktiv, standarder samt  testresultat och teknisk fil vilket sedan signeras av ansvarig utgivare av produkten.