1.4.1 Nollserie

Test av hela produktionsflödet från råmaterial till färdig produkt

OBS - Vår Light Guide inom Produktutveckling är publicerad som Beta för att inhämta feedback från allmänheten. Flera kapitel är än så länge tomma.

Full produktion i lite skala

Vid tillverkning av en nollserie så tar man fram en första mindre volym av den skarpa produkten i rätt material och rätt produktionstekniker som om det vore massproduktion.

Kostsamt med värdefullt

Tillverkningskostnaden för nollserier är vanligtvis mångdubbelt högre än för fullskalig produktion. Man kan lätt lockas av att tillverka ett större parti då kostnaden per detalj ofta sjunker drastiskt. I dessa fall bör man vara väldigt säker på att eventuella avvikelserna går att åtgärda utan behov av kassering samt att de fortfarande kommer vara godkända för certifiering.

Säljbara men ej till försäljning

Dessa produkter skall vara fullt säljbara till slutkund men nyttjas istället för produkttester.

Sparas som referenser

De produkte som inte går åt till förstörande provning kan användas som referensexemplar som komplement till de specifikationer och kvantitativa krav som ställs mot inblandade leverantörer.