3.1.3 Erbjuder rådgivning

Allmän rådgivning kring en produktidé

Rådgivning utan förpliktelser mot idéägaren att nyttja leverantören för vidare uppdrag.

Kostnadsfritt första möte

Leverantören bidrar med konkret rådgivning utan debitering.
Sker ofta i ett absolut första skede för att ge idéägaren grundläggande feedback samt för att erhålla mer kunskap om produktidén inför ev fortsatt inblandning från leverantörens sida.

Rådgivning mot debitering

Leverantören ger, mot en timdebitering eller fast pris, feedback och råd för utredning/utveckling av en produktidé.