3.3.6 Fysiska produkttester

Fysiska tester för att kontrollera en produkts uppfyllnad av kravspecifikation

 

Hållfasthet

Dynamiska och statiska belastningstester av produkten

Kemiska analyser

Analys av kemiska substanser

Elektronik (PCB)

Test av kretskorts funktionalitet

El

Test av kablage, belysning, brytare etc.

Mjukvara/program

Test av programvara