Du är här

Svetsning av metall

Manuell metallbågsvetsning, MMA

Tillverkningsmetod Manuell metallbågsvetsning, MMA, sammanfogar två arbetsstycken genom en elektrisk ljusbåge som smälter samman en belagd metallelektrod och ytorna som skall sammanfogas.

Metallpulversvetsning

Tillverkningsmetod Sammanfogande bearbetning som skapas genom en kontinuerlig tillförsel av en metallelektrod, vilken smälts tillsammans med ett metallpulver i en ljusbåge skyddad av ett kornaktigt flussmedel.

MIG-svetsning

Tillverkningsmetod MIG-svetsning sammanfogar två arbetsstycken genom kontinuerlig tillförsel av en metallelektrod som smälts i en ljusbåge skyddad av en inert gas

MIG-svetsning - Robotsvetsning

Tillverkningsmetod MIG-svetsning med svetsrobot sammanfogar två arbetsstycken genom kontinuerlig tillförsel av en metallelektrod som smälts i en ljusbåge skyddad av en inert gas.

Plasmasvetsning

Tillverkningsmetod Sammanfogande bearbetning genom plasmagenererad ljusbåge som smälter arbetsstycke tillsammans med eventuellt tillsatsmaterial.

Pressvetsning

Tillverkningsmetod Pressvetsning sammanfogar två arbetsstycken genom värme och tryck skapat av två strömledande elektroder, där minst en av plåtarna har ett eller flera utbuktande partier.

Pulverbågsvetsning

Tillverkningsmetod Sammanfogande bearbetning som uppstår genom kontinuerlig tillförsel av en metallelektrod, vilken smälts i en ljusbåge skyddad av ett kornaktigt flussmedel.

Punktsvetsning

Tillverkningsmetod Punktsvetsning sammanfogar två arbetsstycken genom värme och tryck skapat av två strömledande elektroder.

Punktsvetsning - Robotsvetsning

Tillverkningsmetod Punktsvetsning sammanfogar två arbetsstycken genom värme och tryck skapat av två strömledande elektroder. Utförs i detta fall med svetsrobot.

Stuksvetsning

Tillverkningsmetod Stuksvetsning sammanfogar två arbetsstycken, vanligtvis trådar eller stänger, genom värme skapat av ett övergångsmotstånd mellan arbetsstyckena.