Du är här

Svetsning av metall

Gas-svetsning

Tillverkningsmetod Sammanfogande bearbetning genom löpande deponering av fyllnadsmaterial som smälts genom värme skapat via förbränning av acetylen och syre.

Kalltrycksvetsning

Tillverkningsmetod Sammanfogande bearbetning som genom stor plastisk deformation fogar samman två arbetsstycken utan att dessa förvärms.

Laserhybridsvetsning

Tillverkningsmetod Sammanfogande bearbetning som skapas genom kontinuerlig tillförsel av en metallelektrod. Denna smälts i en ljusbåge och laserstråle, båda skyddade av en inert gas.

Lasersvetsning

Tillverkningsmetod Lasersvetsning smälter och sammanfogar två arbetsstycken med hjälp av högintensivt ljust.

Lasertrycksvetsning

Tillverkningsmetod Sammanfogande bearbetning av två detaljer genom användandet av en laserstråle samt en tryckbelastad rulle, vilken löpande rör sig över det uppvärma området.

MAG-svetsning

Tillverkningsmetod MAG-svetsning sammanfogar två arbetsstycken genom kontinuerlig tillförsel av en metallelektrod, vilken smälts i en ljusbåge skyddad av en aktiv gas.

MAG-svetsning - Robotsvetsning

Tillverkningsmetod MAG-svetsning med svetsrobot sammanfogar två arbetsstycken genom kontinuerlig tillförsel av en metallelektrod, vilken smälts i en ljusbåge skyddad av en aktiv gas.

Magnetpulssvetsning, MPW

Tillverkningsmetod Sammanfogande bearbetning som skapas genom alstrandet av magnetiska pulser.