Du är här

Laserhybridsvetsning

Sammanfogande bearbetning som skapas genom kontinuerlig tillförsel av en metallelektrod. Denna smälts i en ljusbåge och laserstråle, båda skyddade av en inert gas.

Beskrivning
Illustration av Laserhybridsvetsning

Hur fungerar metoden

Denna process är en automatiserad kombination av laser- och MIG-svetsning.

En trådrulle [1] matar konstant ut en metalltråd, vilken också agerar elektrod. Arbetsstycket och elektroden spänningssätts och detta ger upphov till en ljusbåge. Denna skapar en hög värmeenergi, vilket leder till att elektroden och delar av arbetsstycket smälts och slutligen skapar den önskade svetsfogen. 

En inert gasvanligast förekommande med argon, tillförs svetsområdet [2] med syftet att att skapa en skyddande atmosfär

Parallellt med denna process fokuseras en laserstråle [3] på samma område som den elektriska bågen, vilket skapar en djupare svets.

 

Inert gas
Gas som inte reagerar med omgivningen
LASER
Står för Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
Läs mer
Laserstråle
Laserljus består av parallella ljusknippen med samma våglängd vilket gör att dess stråle, i jämförelse med ljuset från en ficklampa, går att fokusera till en extremt liten punkt.
Läs mer
Ljusbåge
Kontinuerlig luftburen elektrisk urladdning
Läs mer
MIG-svetsning
MIG-svetsning sammanfogar två arbetsstycken genom kontinuerlig tillförsel av en metallelektrod som smälts i en ljusbåge skyddad av en inert gas
Läs mer