Du är här

Svetsning av metall

Sömsvetsning

Tillverkningsmetod Sammanfogande bearbetning av två plåtar genom värme och tryck skapat av två cirkelformade elektroder som konstant förflyttas över materialet.

Termitsvetsning

Tillverkningsmetod Sammanfogande bearbetning genom gjutande svetsning.

TIG-svetsning

Tillverkningsmetod TIG-svetsning sammanfogar två arbetsstycken genom en elektrisk ljusbåge genererad av en tungstenselektrod. Processen är skyddad av en inert gas och ett tillsatsmaterial tillförs vid behov.

TIG-svetsning robotiserad

Tillverkningsmetod Sammanfogande bearbetning som skapar en elektrisk ljusbåge genom användandet av en tungstenselektrod. Denna är skyddad av en inert gas och ett fyllnadsmaterial tillförs eventuellt processen. Genomförs av robot.

Ultraljudsvetsning

Tillverkningsmetod Sammanfogande bearbetning genom tryck och värme skapat av ett lokalt och högfrekvent vibration som tillförs materialet