Du är här

Kallarbetsstål

Kallarbetsstål är ett slitstarkt stål lämpat för verktygsapplikationer där arbetstemperaturen inte överstiger 200°C

Beskrivning

Materialstruktur och framträdande egenskaper

- Slitstyrka
Verktygsoperationer innefattar mycket kontakt mellan arbetsstycket och verktyg över längre tid. Detta leder till olika former av nötning som kan orsaka T.ex. urflisning. Hög slitstyrka bidrar till att behålla verktygets kvalité och livslängd.

- Hårdhet
Ytan på verktyget formar arbetsstycket i många applikationer. Hög hårdhet innebär att verktyget behåller sin form och deformerar arbetsstycket med större enkelhet.

- Seghet
Verktygsstålet ska kunna ta emot kraftigt pålagda spänningar utan att verktyget spricker eller plastiskt deformeras. Hög seghet bidrar till att verktygets kvalité och livslängd bibehålls.

- Tryckhållfasthet
Stansning och pressningsprocesser karakteriseras av att arbetsstycket skall tryckas till deformation. God tryckhållfasthet eftersträvas i verktygsmaterialet för att motverka formändring och deformation av verktyget.

Hårdhet
En metalls motstånd mot lokal plastisk deformation som uppstår vid tex repning eller skärande bearbetning.
Läs mer
Seghet
Ett materials förmåga att motstå fortsatt tillväxt av en initierad spricka
Läs mer
Slitstyrka
Ett materials motstånd mot nötning, dvs att partiklar av ytan löpande avlägsnas vid kontakt med annan yta/medie.
Tryckhållfasthet
Mängden kraft en metall kan tryckas ihop med utan att deformeras plastiskt.
Läs mer

Typiska applikationer

[Samtliga materialbeskrivningar är under utveckling genom det Vinnovastöttade projektet Metallkompetens]

Används vid exempelvis för tillverkning av verktyg för klippning, stansning, pressning, och dragning.

Framställning

Genom masugnsprocessen framställs råjärn från järnmalm. Råjärnet genomgår därefter svavelrening-av-rajarn-ersatt">svavelrening, färskning och slutligen skänkbehandling där stålet får sin slutliga kemiska sammansättning.

I de fall man helt utgår ifrån returstål med rätt legeringsämnen ersätts masugnsprocessen av smältning i ljusbågsugn efterföljt behandling i AOD-konverter innan smältan går vidare till skänkbehandlingen.

Smältan stänggjuts till profilämnen (slabs, bloom eller billets) alternativt götgjuts till grövre ämnen. De stränggjutna ämnena varmvalsas till färdiga plåtar eller profiler medan göten friformssmids.

Innan leverans till kund tillhandahåller de flesta producenter ytterligare kundanpassning genom tex svarvning, slipning och riktning för att minimera behovet av bearbetning ute hos kund.

Billets
Stränggjutna fyrkantämen från 100x100mm till 180x180mm.
Färskning
Färskningsprocessen innebär att kolhalten i råjärnet minskar drastiskt genom att syre i gasform tillsätts.
Läs mer
Järnmalm
Råmaterial bruten från en gruva och innehållandes en majoritet järnoxid som sedan används för framställning av råjärn. Järnmalmen anrikas för att öka procentuella mängden järnoxid och reducera mängden oönskade ämnen.
Läs mer
Slabs
Stränggjutna platta rektangulära ämnen från 200x400mm till 250x2000mm. Även kallade plåtämnen. Nyttjas för att skapa formatplåt, band och coils.
Svavelrening
Svavel har en (oftast) negativ inverkan på färdiga stålprodukter. Raffinering av svavel är dessutom relativt svårt när väldigt låga svavelhalter önskas. På grund av detta brukar svavelrening som enhetsoperation utföras vid flera eller samtliga processteg under ståltillverkningen.
Läs mer
Produktexempel
Klippstål
Vanligt förekommande format
Coils