Du är här

Planslipning

Planslipning är en abrasiv metod som skapar en plan yta hos ett arbetsstycke genom att en roterande slipskiva avlägsnar materialet.

Beskrivning
Illustration av Planslipning

Hur fungerar metoden

Vid planslipning så fixeras Arbetsstycket på arbetsbordet under det roterande slipskivan. Arbetsbordet rör sig horisontellt fram och tillbaka medan slipskivan steg vis sänks, eller bordet höjs, så att slipskivan avverkar ytan på arbetsstycket tills önskad tjocklek eller ytjämnhet uppnåtts.

För att undvika att materialet blir för varmt på grund av friktionen används ofta ett kylmedel.

Ytjämnhet
Ytjämnhet är ett mått på hur slät eller grov en yta är
Läs mer