Du är här

Götgjutning

Gjutning av massiva råämnen i metall.

Beskrivning
Illustration av Götgjutning

Hur fungerar metoden

Gjutmetoden används av stålverk för att framställa råämnen av metall. Det finns två olika varianter: hällning av smält metall ner i en kokill eller stigning av smältmetall upp genom en kokill. Den andra varianten är mer vanlig samt fördelaktig för stålets egenskaper. Denna kallas för stiggjutning. Smält metall hälls ned i en vertikal ledare som via stigarrör leds in i en gjutkokill från botten. 

Gjutformarna är vanligvis av gjutjärn och återanvänds då smältan stelnat och råämnet avlägsnats. Dessa råämnen kallas för göt och finns i ett antal olika utformningar beroende på användningsområde, t ex valsgöt eller pressgöt

Gjutning innebär att en stor mängd processegenskaper måste styras för att kunna erhålla önskade slutegenskaper hos stålet. Till exempel kan kokillomrörare användas för att en homogen fördelning av legeringselement skall uppnås. Vidare måste stelningen på mikro- och makronivå styras. Temperaturen hos smältan samt dess exponering till omgivande atmosfär måste bevakas noggrant. 

Kokill
Gjutform där smält metall hälls i och stelnar.
Läs mer
Metall
Metaller är kemiska föreningar där atomerna är ordnade på ett regelbundet sätt vilket ger de typiska dragen för en metall.
Läs mer
Pressgöt
Pressgöt framställs genom gjötgjutning till stora ämnen som kan vara fyrk-, sex-, åttakantiga, runda eller ovala.
Läs mer
Valsgöt
Gjutna metallblock, göt, avsedda för vidare förädling till stänger, plåtar och profiler.
Läs mer