Du är här

Svarvning & Fräsning

5-axlig svarvfräs

Tillverkningsmetod 5-axlig fräsning med svarvmöjlighet där arbetsstycket bearbetas av vertikala fräsverktyg med styrd simultan förflyttning längs X, Y och Z samt rotation av en eller flera av dessa axlar alternativt av skärverktyg medan arbetstycket roteras.

5-axligt fräsverk

Tillverkningsmetod Skärande bearbetning där större arbetsstycken bearbetas av roterande fräsverktyg med styrd simultan förflyttning längs X, Y och Z i kombinaten med tvåaxlig rotation av verktygschucken.

Automatsvarvning

Tillverkningsmetod Automatsvarvning bearbetar ett stångbaserat arbetsstycke med roterande fräsverktyg och stationära svarvvektyg.

Automatsvarvning med multispindel

Tillverkningsmetod Högeffektiv skärande bearbetning där flera parallellt monterade arbetsstycken passerar en uppsättning drivna verktyg som steg för steg färdigställer detaljen

Karusellsvarvning

Tillverkningsmetod Karusellsvarvning bearabetar ett cirkulärt och horisontellt roterande arbetsstycke med skärande verktyg

Kurvstyrd automatsvarvning

Tillverkningsmetod Skärande bearbetning där ett arbetsstycke bearbetas av av både roterande och stationära verktyg styrda av kammar.

Längdsvarvning

Tillverkningsmetod Längdsvarvning av stångmaterial där en uppsättning verktyg bearbetar materialet nära chucken

Rundbordsautomat

Tillverkningsmetod Högeffektiv skärande bearbetning där arbetsstycket passerar en uppsättning drivna verktyg som steg för steg färdigställer detaljen

Supportsvarvning - Manuell

Tillverkningsmetod Manuell supportsvarvning nyttjar skärande bearbetning för att avverka material från ett cirkulära arbetsstycken.

Supportsvarvning - Styrd

Tillverkningsmetod Styrd supportsvarvning nyttjar skärande bearbetning för att avverka material från ett cirkulära arbetsstycken.