Du är här

Additiv tillverkning

A group of manufacturing methods that produces objects by gradually building them layer by layer based on a digital 3D-model.

3D Sand printning, 3DSP

Tillverkningsmetod Additiv tillverkning där sand binds ihop lager för lager enligt tvärsnittet på eftersträvad detalj.

Bound Powder Extrusion, BPE

Tillverkningsmetod Bound Powder Extrusion, BPE, bygger ett 3D-objekt lager för lager genom att applicera smält vax uppblandat med metallpulver för att sedan sintras till slutlig detalj

Color Jet Printing, CJP

Tillverkningsmetod Additiv tillverkningsmetod som använder ett pulver som binds ihop med bindemedel som likt en färgskrivare kan generera miljontals färgnyanser.

Continuous Fiber Fabrication, CFF

Tillverkningsmetod Continuous Fiber Fabrication, CFF, bygger ett 3D-objekt lager för lager genom att applicera smält polymer och fibertråd

Digital Light Processing, DLP

Tillverkningsmetod Digital Light Processing, DLP, nyttjar en digital projektor för att solidifiera ett flytande polymerskikt lager för lager för att skapa ett 3D-objekt

Electron Beam Melting, EBM

Tillverkningsmetod Additiv tillverkningsmetod som smälter pulveriserad metall i en vakuumkammare med hjälp av en elektronstråle.

Fused Deposition Modeling, FDM

Tillverkningsmetod Fused Deposition Modelling, FDM, bygger ett 3D-objekt lager för lager genom en plasttråd smälts och appliceras genom ett upphettat munstycke.