Du är här

Additiv tillverkning

A group of manufacturing methods that produces objects by gradually building them layer by layer based on a digital 3D-model.

3D Sand printning, 3DSP

Tillverkningsmetod Additiv tillverkning där sand binds ihop lager för lager enligt tvärsnittet på eftersträvad detalj.

Color Jet Printing, CJP

Tillverkningsmetod Additiv tillverkningsmetod som använder ett pulver som binds ihop med bindemedel som likt en färgskrivare kan generera miljontals färgnyanser.

Digital Light Processing, DLP

Tillverkningsmetod Digital Light Processing, DLP, nyttjar en digital projektor för att solidifiera ett flytande polymerskikt lager för lager för att skapa ett 3D-objekt

Electron Beam Melting, EBM

Tillverkningsmetod Additiv tillverkningsmetod som smälter pulveriserad metall i en vakuumkammare med hjälp av en elektronstråle.

Fused Deposition Modeling, FDM

Tillverkningsmetod Fused Deposition Modelling, FDM, bygger ett 3D-objekt lager för lager genom en plasttråd smälts och appliceras genom ett upphettat munstycke.

Fused Granular Fabrication, FGF

Tillverkningsmetod Additiv tillverkningsmetod där detaljer skapas på en bädd genom att plastgranulat smälts och matas genom ett munstycke.

Laminated Object Manufacturing, LOM

Tillverkningsmetod Additiv tillverkningsmetod där detaljens tvärsnitt skärs ut i ett tunt material som sedan successivt sammanfogas till föregående lager.