Du är här

3D Sand printning, 3DSP

Additiv tillverkning där sand binds ihop lager för lager enligt tvärsnittet på eftersträvad detalj.

Beskrivning
Illustration av 3D Sand printning, 3DSP

Hur fungerar metoden

Sand mixas separat i en cyklon med en aktivator och sprids ut i ett tunt och jämnt lager över byggplattformen med hjälp av en deponeringskassett. Ett skrivarhuvud applicerar därefter bindemedel till detaljens tvärsnitt för att binda sandkornen. Processen upprepas medan plattformen sänks stegvis. Härdningen sker antingen med värmekälla eller vid rumstemperatur. På så sätt byggs en eller kärna upp som kan vara solid eller porös. När utskriften är färdig töms boxen genom att dammsuga upp och borsta bort den lösa sanden.

Den färdiga gjutform eller kärna rensas från icke nyttjat material.

Icke nyttjat material återanvänds till ca 30%. Själva gjutformen är likt normal formtillverkning en engångsform.

Typiska applikationer

3DSP används som hybridtillverkning av gjutna komplexa komponenter, gjutna i 3D-utskrivna gjutformar.