Rise Swecast

Org.nr

556186-4587

Juridisk form

Aktiebolag

Anställda

24 st

Omsättning

24 181 tkr

Registreringsår

1974

Forskning, tekniska uppdrag & utbildning inom gjutna material samt inom produkt- & processutveckling

Vi vill hjälpa svensk tillverkningsindustri att utveckla och använda smarta och kostnadseffektiva gjutna komponenter i sina produkter. Därmed bidrar vår kompetens och erfarenhet till att snabbt öka kundnyttan samtidigt som din lönsamhet och konkurrenskraft förstärks.

Vi levererar behovsanpassad och industrinära forskning, tekniska uppdrag, provning och utbildning inom områden som materialteknik, gjutsimulering samt produkt- och processutveckling. Vi har också expertkunskap inom industriell återvinning, miljöteknik samt energieffektivisering.

Som partner eller kund till oss får du tillgång till välutrustade laboratorier och ett prototyp- och försöks­gjuteri där vi erbjuder unika möjligheter att testa nya material, metoder och processer, t ex additiv tillverkning av formar och kärnor i sand. Vi är ackrediterade av Swedac för hållfasthetsprovning.

Via våra internationella nätverk får du tillgång till experter och partners från hela världen, och vi utför marknads-, produkt- och konkurrentanalyser samt ger stöd vid mässdeltagande eller studieresor. På utbildningssidan erbjuder vi kompetensvalidering och strategisk kompetensutveckling inom relevanta områden.

Vill du veta mer om vår expertis: https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/expertiser/utveckling-av-gjutna-komponenter
Vill du veta mer om gjutning av Aluminium: https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/tjanster/porhaltsmatning-av-gjuten-alumi...

Medlem i kluster

Kontakter

Besöksadress

Tullportsgatan 3
553 22 Jönköping
Sverige

Postadress

Box 2033
550 02 Jönköping
Sverige

Hemsida

Telefon

036-301200

Kontaktpersoner

Avdelningschef Tillverkning,
Anders Gotte
010 228 49 14
Enhetschef Gjutna Komponenter,
Marie Fredriksson
010 228 49 08
Material och Produktion,
Sten Farre
010 228 49 07
Enhetschef Gjutprocesser,
Martin Risberg
010 228 49 17
Divisionschef Material och Produktion,
Pernilla Walkenström
010 228 62 88
Företagsinformation

Leverantörskategori

Tillverkning - Prototyp
Forskning & Utveckling
Berörda tillverkningsmetoder [in house för tillverkande leverantörer]
Additiv tillverkning
3D Sand printning, 3DSPIngen utrustning men god kunskap inom.
Metallgjutning
Sandgjutning med hartssandTestgjuteri, simuleringsverktyg & sandåtervinning
SandgjutningTestgjuteri, simuleringsverktyg & sandåtervinning
Pressgjutning
VarmkammarpressgjutningSimulering av.