Du är här

Fused Deposition Modeling, FDM

Fused Deposition Modelling, FDM, bygger ett 3D-objekt lager för lager genom en plasttråd smälts och appliceras genom ett upphettat munstycke.

Beskrivning
Illustration av Fused Deposition Modeling, FDM

Hur fungerar metoden

Fused Deposition Modelling, FDM, bygger ett 3D-objektet på en rörlig byggplattform [1]. En plasttråd [2] matas genom rullar [3] som pressar tråden genom ett upphettat munstycke [4] där tråden smälts.

Utifrån en CAD-modell bygg på å sätt lager för lager upp av detaljen.

Vid behov skrivs även en stödjande struktur ut [5] för att möjliggöra överhäng.

Efterbearbetning i form av borttagning av dessa stödkonstruktioner krävs. Slipning, vaxning eller upphettning av ytorna kan krävas om högre ytfinhet önskas.

CAD
Mjukvara för att framställa digitala modeller
Läs mer
Produktexempel
AM-test : FDM rensad
För- & Nackdelar
I jämförelse med alternativa metoder
Kommersiellt tillgänglig
Ett stort utbud av polymera material kan användas
Högt materailutnyttjande
Billiga maskiner
Ekovänlig
Sämre kvalitet hos yta
Supportstruktur behövs i vissa fall
Generell teknisk data
Bara för inloggade användare. Bli medlem eller logga in.