Du är här

Materialextrudering, MEX

Fused Deposition Modeling, FDM

Tillverkningsmetod Fused Deposition Modelling, FDM, bygger ett 3D-objekt lager för lager genom en plasttråd smälts och appliceras genom ett upphettat munstycke.

Fused Granular Fabrication, FGF

Tillverkningsmetod Additiv tillverkningsmetod där detaljer skapas på en bädd genom att plastgranulat smälts och matas genom ett munstycke.