Du är här

Fused Granular Fabrication, FGF

Additiv tillverkningsmetod där detaljer skapas på en bädd genom att plastgranulat smälts och matas genom ett munstycke.

Beskrivning
Illustration av Fused Granular Fabrication, FGF

Hur fungerar metoden

Produkten formas på en rörlig byggplattform [1]. Plastgranulat förs till en vertikal extruder skruv som roterar, värmer och trycker granulaten neråt till en smält homogen plastmassa.  Massan trycks genom ett utbytbart munstycke [4] där flödet styrs av diameter och form på genomloppet. Större genomlopp ger högre bygghastighet men lägre ytfinhet och vice versa.

Massan deponeras genom munstycket med konstant hastighet och ett tvärsnitt av en CAD-modell byggs upp. Efter varje lager sänks byggplattformen [5] och nästa lager adderas.

Vid behov skrivs även en stödjande struktur ut [6] för att möjliggöra överhäng. Efterbearbetning i form av borttagning av dessa stödkonstruktioner krävs.

Slipning, målning eller annan bearbetning av ytorna kan krävas om högre ytfinhet önskas.

CAD
Mjukvara för att framställa digitala modeller
Läs mer
Produktexempel
Väggmoduler
Fönsterkassett
T-rex huvud
För- & Nackdelar
I jämförelse med alternativa metoder
Hög produktionskapacitet
Nästa alla polymerer går att använda
Högt materialutnyttjande
Ekovänlig
Snabbare för stora produkter
Bra för att utvärdera nya material och materialblandningar
Hög hållbarhet i tillverkande produktion
Generell teknisk data
Bara för inloggade användare. Bli medlem eller logga in.