Du är här

Polyakrylnitrilbutadienstyren, ABS

Polymerbeskrivningar är under utveckling.

Beskrivning

Typiska applikationer

En termoplast som är amorf och med glänsande och bra ytutseende. Dess egenskaper kan justeras genom att kontrollera dess komposanters förhållanden. 

 

Elverktyg, Tangentbord, Biltillämpningar.

Framställning

Den skapas kemiskt via polymerisation av styren och akrylonitril vid närvaro av polybutadien. Den blir en vätska vid 105 grader Celsius. Den säljs kommersiellt i granulat format med olika storlekar och kan förekomma i pulverformat.

Produktexempel
T-rex huvud
Flamskydd
Utmärkt slagseghet
Utmärkt värmetålighet
Konverteras lätt till färdig produkt
Lätt att färga
Låg kemiskt motstånd
Påverkas av väderförhållanden
Dyr plast jämfört med andra typer
Lågt motstånd mot ultraviolett solljus