Plustjänst - Riktad exponering av er logotype

Träffsäker exponering av er logotype intill sökresultat och presentationssidor för utvalda tillverkningsmetoder.

 

1 000 exponeringar för 450kr

Vad händer efter att jag genomfört köp?

Exponeringen av er logotype aktiveras omedelbart för samtliga era registrerade tillverkningsmetoder.
Urvalet av metoder administreras under ert konto där du även räknaren för antal exponeringar.

Hur ofta kommer vår logotype att visas?

På varje sida där en tillverkningsmetod står i fokus finns 5 logotype-platser per leverantörskategori.
Ifall fler än 5 av samma leverantörskategori valt att exponera sig mot samma metod så slumpas loggorna fram.

Vad händer efter att exponeringarna är slut?

Som default är tjänsten inställt på AUTOMATISK PÅFYLLNING av 1 000 visningar för 450kr. Ändras enkelt under et konto.