Du är här

Electron Beam Freeform Fabrication, EBF3

Additiv friformstillverkning genom kontinuerlig tillförsel av metalltråd som smälts av en elektronstråle i en vakuumkammare.

Beskrivning
Illustration av Electron Beam Freeform Fabrication, EBF3

Hur fungerar metoden

Objekt byggs i en vakuumkammare [1] och utnyttjar energikällan hos en elektronstråle [2] för att smälta en löpande tillförd metalltråd [3].

Elektronstrålens fokuspunkt smälter arbetsstyckets yta tillsammans med metalltråden som matas in i smältpunkten. Stråle tillsammans med tråd förflyttas enligt ett tvärsnitt av CAD-modellen tills hela lagret är skapat. Den flytande metallen stelnar så fort strålen flyttas.

Processen upprepas lager för lager tills objektet är klart. Efterbehandling i form av finbearbetning av ytorna krävs oftast.

CAD
Förklaring på G
För- & Nackdelar
I jämförelse med alternativa metoder
Goda mekaniska egenskaper
Lågt behov av efterföljande bearbetning