Du är här

Mekanisk styrd avgradning

Automatiserad slipgradning

Tillverkningsmetod Automatiserad avgradande bearbetning där slipduk används för att avlägsna grader och ytdefekter

Blästergradning

Tillverkningsmetod Mekanisk maskinell avgradande bearbetning där tryckluft blandat med ett abrasivt medel skjuts ut mot arbetsstyckets yta för att nöta bort grader.

Borstgradning - Automatiserad

Tillverkningsmetod Automatiserad borstgradning använder sig av stålborstar för avlägsna grader och ytdefekter på plana detaljer.

Borstgradning - Manuell

Tillverkningsmetod Mekanisk maskinell avgradande bearbetning där en borste med hårda strån oftast roterande trycks ned mot materialet för att få bort ej önskvärda ojämnheter.

Fräsgradning

Tillverkningsmetod Mekanisk maskinell avgradande bearbetning där grader från föregående bearbetning avlägsnas genom styrd fräsning.

Slipgradning

Tillverkningsmetod Mekanisk maskinell avgradande bearbetning där en slipskiva används för att avlägsna grader och ojämnheter.

Vibrationstrumling

Tillverkningsmetod Vibrationstrumling polera detaljer genom att vibrera dessa uppblandade med abrasivt medel. På så sätt gnuggas och slås detaljernas ytor jämna.