Du är här

Slipgradning

Mekanisk maskinell avgradande bearbetning där en slipskiva används för att avlägsna grader och ojämnheter.

Beskrivning
Illustration av Slipgradning

Hur fungerar metoden

En roterande och/eller occilierande slipskiva trycks mot arbetsstyckets yta vilket avlägsnar orenheter och grader. Valet av slipskiva styrs av arbetsstyckets material och önskat resultat.