Du är här

Gradning

Automatiserad slipgradning

Tillverkningsmetod Automatiserad avgradande bearbetning där slipduk används för att avlägsna grader och ytdefekter

Blästergradning

Tillverkningsmetod Mekanisk maskinell avgradande bearbetning där tryckluft blandat med ett abrasivt medel skjuts ut mot arbetsstyckets yta för att nöta bort grader.

Borstgradning - Automatiserad

Tillverkningsmetod Automatiserad borstgradning använder sig av stålborstar för avlägsna grader och ytdefekter på plana detaljer.

Borstgradning - Manuell

Tillverkningsmetod Mekanisk maskinell avgradande bearbetning där en borste med hårda strån oftast roterande trycks ned mot materialet för att få bort ej önskvärda ojämnheter.

Elektrokemisk gradning

Tillverkningsmetod Elektrokemisk bearbetning som gradar av kanter genom en elektrolytisk process.

Filgradning

Tillverkningsmetod Mekanisk maskinell avgradande bearbetning där en fil används för att bearbeta arbetsstyckets yta så att dess ytjämnhet förbättras.

Flödeshening, AFM

Tillverkningsmetod Avgradande bearbetning där ett abrasivt medel på grund av en hydraulisk cylinder trycks igenom ett arbetsstyckes invändiga särdrag för att nöta bort dess grader.

Fräsgradning

Tillverkningsmetod Mekanisk maskinell avgradande bearbetning där grader från föregående bearbetning avlägsnas genom styrd fräsning.

Gasgradning, TEM

Tillverkningsmetod Termisk avgradande bearbetning där arbetsstycket utsätts för förbränning under en mycket kort tid i en trycksatt kammare, så att dess grader förbränns.