Du är här

Blästergradning

Mekanisk maskinell avgradande bearbetning där tryckluft blandat med ett abrasivt medel skjuts ut mot arbetsstyckets yta för att nöta bort grader.

Beskrivning
Illustration av Blästergradning

Hur fungerar metoden

Ett abrasivt medel skjuts tillsammans med tryckluft ut genom blästermunstycket mot arbetsstycket. De abrasiva kornens höga hastighet slår eller nöter bort graderna.
 
De flesta blästermetoder fungerar som avgradande metod. Se gruppen blästermetoder för att hitta den som passar just dina avgradningsbehov. 
Abrasivt medel
Det vanligaste använda abrasiva medlet kommer från mineralgruppen Garnet och passar ändamålet pga dess hårdhet och höga densitet. Vanligtvis finns två olika typer av Garnet, bruten Garnet och Garnet från flodbäddar. Den brutna har vassare struktur och således bättre skärande egenskaper. Den som samlas från flodbäddar är inte lika vass men däremot lite billigare.