Du är här

Gasgradning, TEM

Termisk avgradande bearbetning där arbetsstycket utsätts för förbränning under en mycket kort tid i en trycksatt kammare, så att dess grader förbränns.

Beskrivning
Illustration av Gasgradning, TEM

Hur fungerar metoden

Innan bearbetningen kan påbörja bör arbetsstycket rengöras för att få bort eventuell olja på dess yta, eftersom oljan kan påverka förbränningsprocessen. 
 
Arbetsstycket placeras i en trycksatt kammare och en explosiv gasblandning av tex naturgas och syrgas tillsätts kammaren. Gasblandningen antänds och förbränns under en mycket kort tid så att en stor temperaturökning och ett ökat tryck erhålls i kammaren. Arbetsstycket hinner inte språngvist reagera till förändringen i temperatur och tryck och påverkas därmed inte av förbränningen. Däremot hinner arbetsstyckets utstickande grader förbrännas. 
 
Hur mycket grader som kan tas bort beror på hur stora graderna är gentemot arbetsstycket samt hur små dess kopplingar är gentemot arbetsstycket.