Du är här

Borstgradning - Automatiserad

Automatiserad borstgradning använder sig av stålborstar för avlägsna grader och ytdefekter på plana detaljer.

Beskrivning
Illustration av Borstgradning - Automatiserad

Hur fungerar metoden

Automatiserad borstgradning utgörs genom att arbetsstycket placeras på ett transportband som för in detaljen genom maskinen där en eller flera stålborstar avlägsnar grader och ytdefekter. Dessa borstar har lite olika utföranden beroende på vilket resultat man vill uppnå samt detaljernas utformning. Bland annat hittar man maskiner med:

- Borstar som roterar/oscillerar mot ytan
- Borstar monterade på ett band som roterar tvärs detaljens riktning

Flera maskintyper kan även bearbeta båda sidorna simultant eller vända detaljen med automatik för bearbetning av andra sidan.

Många maskiner har även borst- och slipgradning integrerat.

Slipgradning
Mekanisk maskinell avgradande bearbetning där en slipskiva används för att avlägsna grader och ojämnheter.
Läs mer