Du är här

Vibrationstrumling

Vibrationstrumling polera detaljer genom att vibrera dessa uppblandade med abrasivt medel. På så sätt gnuggas och slås detaljernas ytor jämna.

Beskrivning
Illustration av Vibrationstrumling

Hur fungerar metoden

Vibrationstrumling utförs genom att sänka ned detaljerna i ett tråg fyll med abrasiv media och compounds [1]. Tråget sätts i vibration samtidigt som vatten tillsätts. Vibrationerna göra att chipen slås och gnids mot arbetsstyckenad ytor som då utjämnas och poleras.

Beroende på arbetsstyckets utformning samt önskat resultat finns en mängd olika storlekar och former på chipen. Man skiljer även ofta på keramiska och polyesterbaserade chip samt chip baserade på organistk material.

Vibrationerna är utformade så att ett flöde skapas vilket nyttjas vid urladdning så man kan sänka ned en typ av sil som låter chip passera och samlar upp detaljerna. På så sätt kan man även bygga effektiva flöden där detaljer med automatik passerar en eller flera stationer för vibrationspolering.

Trågen kan ha många olika utformningar och storlekar beroende på vilken typ av detaljer som skall bearbetas och vilket flöde man önskar.

 
Abrasiv media och compounds
Tillsatser för vibrerande polerande ytbearbetning för att åstadkomma ökad slipförmåga, ythärdning, rengöring, torkning etc.
Läs mer