Du är här

Vattenskärning 2D

2D Vattenskärning skapar skärsnitt i plant material genom nötning från abrasivt medel uppblandat i högtrycksvattenstråle.

Beskrivning
Illustration av Vattenskärning 2D

Hur fungerar metoden

2D Vattenskärning nyttjar vatten som under högt tryck [1] på upp till 4000 bar fokuseras genom ett munstycke [2]. Abrasivt medel [3] tillförs därefter genom det vakuum som bildas i blandningskammaren [4]. Högtrycksvattenstrålen upplandat med det abrasiva medlet skär sedan genom arbetsstycket.

Vatten uppblandat med restmaterial samlas upp och filtreras för att till viss del kunna återanvända det abrasiva medlet.

Då strålen är en aning konisk så får man inte helt vinkelräta snitt. Genom att addera ytterligare axlar för att kunna vinkla och rotera skärhuvudet så kan man kompensera för denna effekt. Detta kan utföras med Vattenskärning 2D med vinkelkompensering och Vattenskärning 3D av plant material.

Skärhuvudet positioneras vanligtvis med hjälp av ett portalsystem. För att öka kapaciteten kan många maskiner utrustas med flera parallella skärhuvuden.

Abrasivt medel
Det vanligaste använda abrasiva medlet kommer från mineralgruppen Garnet och passar ändamålet pga dess hårdhet och höga densitet. Vanligtvis finns två olika typer av Garnet, bruten Garnet och Garnet från flodbäddar. Den brutna har vassare struktur och således bättre skärande egenskaper. Den som samlas från flodbäddar är inte lika vass men däremot lite billigare.
Portalstyrning
Portalstyrning är en styrning ofta använd för positionering av ett verktyg inom det kartesiskt koordinatsystem (X,Y,Z)
Läs mer
Vakuum
Förklaring på G
Vattenskärning 2D med vinkelkompensering
2D Vattenskärning med vinkelkompensation skapar skärsnitt med högre precision i plant material genom nötning från abrasivt medel uppblandat i högtrycksvattenstråle.
Läs mer
Vattenskärning 3D
3D vattenskärning skapar ett skärsnitt i välvda ytor genom nötning från högtrycks-vattenstråle uppblandad med abrasivt medel.
Läs mer
Produktexempel
Kugghjul
För- & Nackdelar
I jämförelse med alternativa metoder
Kan skära i de flesta material
Ingen/låg värmeutveckling
Passande för att skära spröda och/eller hårda material
Kan skära staplade material
Avverkat materail samlas effektivt upp i vattenbassängen
Liten snittspalt ger högt materialutnyttjande
Genererar ej spänningar
Bildar inga mikrosprickor i snittytan
Sällan behov av efterbearbetning
Kan skära i arbetsstycke med grovt varierande tjocklek
Snitt är avsmalnande med djup
Hög ljudnivå
Generell teknisk data
Bara för inloggade användare. Bli medlem eller logga in.