Du är här

Vattenskärning 2D med vinkelkompensering

2D Vattenskärning med vinkelkompensation skapar skärsnitt med högre precision i plant material genom nötning från abrasivt medel uppblandat i högtrycksvattenstråle.

Beskrivning
Illustration av Vattenskärning 2D med vinkelkompensering

Hur fungerar metoden

2D Vattenskärning med vinkelkompensering nyttjar vatten som under högt tryck [1] på upp till 4000 bar fokuseras genom ett munstycke [2]. Abrasivt medel [3] tillförs därefter genom det vakuum som bildas i blandningskammaren [4]. Högtrycksvattenstrålen upplandat med det abrasiva medlet skär sedan genom arbetsstycket.

Vatten uppblandat med restmaterial samlas upp och filtreras för att till viss del kunna återanvända det abrasiva medlet.

Genom ytterligare axlar möjliggörs vinkling av skärmunstycket vilket gör att man kan kompensera för det inte helt vinkelräta snittet som uppstår på grund av den aningen koniska strålen samt strålens böjning, sk Jet Lag.

Styrsystemen i sig har stor påverkan av uppnådd precision där dessa ihop med omfattande skärdatabaser gör det möjligt att skära detaljer med mycket hög precision från första biten med minimalt eller inget behov av efterbearbetning.
De mest utvecklade maskinsystem förknippas ofta med benämningen precisionsvattenskärning.

Vinklingsmöjligheten är i dessa maskiner ofta begränsade. För att tex kunna skära fogberedda detaljer med betydligt högre vinklar så nyttjas tekniken 3D Vattenskärning av plant material.

Skärhuvudet positioneras vanligtvis med hjälp av ett portalsystem. För att öka kapaciteten kan många maskiner utrustas med flera parallella skärhuvuden.

Abrasivt medel
Det vanligaste använda abrasiva medlet kommer från mineralgruppen Garnet och passar ändamålet pga dess hårdhet och höga densitet. Vanligtvis finns två olika typer av Garnet, bruten Garnet och Garnet från flodbäddar. Den brutna har vassare struktur och således bättre skärande egenskaper. Den som samlas från flodbäddar är inte lika vass men däremot lite billigare.
Portalstyrning
Portalstyrning är en styrning ofta använd för positionering av ett verktyg inom det kartesiskt koordinatsystem (X,Y,Z)
Läs mer
Vakuum
Förklaring på G