Du är här

Ytdeformerande märkning

Elektrolytetsning

Tillverkningsmetod Märkande bearbetning genom att en elektrolyt etsar ytan som ej täcks av en skyddande schablon.

Fräsmärkning

Tillverkningsmetod Märkande bearbetning där ett fräsverktyg avverkar och märker arbetsstycket.

Lasermärkning

Tillverkningsmetod Lasermärkning nyttjar en laserstråle för att bränna in en märkning i materialets yta.

Nålprägling

Tillverkningsmetod Märkande bearbetning där en nål slås ned i ytan för att skapa ett mönster.

Ritsmärkning

Tillverkningsmetod Märkande bearbetning där en nål under tryck dras längs ytan.

Rullprägling

Tillverkningsmetod Märkande bearbetning där ett cylindriskt eller plant verktyg märker ett plant eller ett cylidriskt arbetsstycke genom att pressa in märkning i ytan.

Slagprägling

Tillverkningsmetod Märkande bearbetning där en slagstämpeln skapar ett nedsänkt märke i arbetsstycket.