Du är här

Lasermärkning

Lasermärkning nyttjar en laserstråle för att bränna in en märkning i materialets yta.

Beskrivning
Illustration av Lasermärkning

Hur fungerar metoden

Lasermärkning kan delas upp i ett antal undermetoder men där alla nyttjar en laserstråle skapad i en lasergenerator.

Positioneringe i samtliga fall sker vanligtvis med vinklingsbara speglar. Typ av material och önskat resultat styr val av metod.

  • Laserborttagning tar bort ett tidigare ytbelagt lager för att på så sätt skapa skillnader i färger mellan lagren.
  • Lasergravering smälter och förångar ytan.
  • Laserbetsning orsakar en kemisk reaktion i materialets yta.
  • Laserglödgning orsakar oxidation under materialets yta.
  • Laserskumning smälter ett polymermaterials yta på så sätt att gasbubblor bildas.

Det finns även en vidareutveckling av lasermärkning som tillåter märkning av välvda ytor, sk. 3D-lasermärkning, där fokaldjupet kan justeras under processens gång vilket gör att brännpunkten kan följa kurvaturen hos ett icke plant objekt.

Man kan även utföra en enklare typ av märkning med laserskärmaskiner vilket då ofta benämns som gravering.

Laserstråle
Laserljus består av parallella ljusknippen med samma våglängd vilket gör att dess stråle, i jämförelse med ljuset från en ficklampa, går att fokusera till en extremt liten punkt.
Läs mer
För- & Nackdelar
I jämförelse med alternativa metoder
Hög hastighet
Hög kvalitet av märkning
Kan märka metaller
Kan märka plaster
Behöver ingen fastklämning
Hög automationskapacitet
Ingen fysisk kontakt under märkningsprocessen
Hög precision även på små ytor