Du är här

Märkning

Elektrolytetsning

Tillverkningsmetod Märkande bearbetning genom att en elektrolyt etsar ytan som ej täcks av en skyddande schablon.

Fräsmärkning

Tillverkningsmetod Märkande bearbetning där ett fräsverktyg avverkar och märker arbetsstycket.

Lasermärkning

Tillverkningsmetod Lasermärkning nyttjar en laserstråle för att bränna in en märkning i materialets yta.

Nålprägling

Tillverkningsmetod Märkande bearbetning där en nål slås ned i ytan för att skapa ett mönster.

Ritsmärkning

Tillverkningsmetod Märkande bearbetning där en nål under tryck dras längs ytan.

Rullprägling

Tillverkningsmetod Märkande bearbetning där ett cylindriskt eller plant verktyg märker ett plant eller ett cylidriskt arbetsstycke genom att pressa in märkning i ytan.

Screentryckning

Tillverkningsmetod Screentryckning är en märkmetod där färg appliceras genom en schablon i ett eller flera lager.

Slagprägling

Tillverkningsmetod Märkande bearbetning där en slagstämpeln skapar ett nedsänkt märke i arbetsstycket.

Tampongtryckning

Tillverkningsmetod Tampongtryckning nyttjar en silicondyna för att föra över ett färgtryck från en infärgad mall till arbetsstycket.

Varmfoliering

Tillverkningsmetod Färgmärkande bearbetning där en färg överförs från ett färgband till arbetsstycket genom en selektivt uppvärmd press.