Du är här

Fräsmärkning

Märkande bearbetning där ett fräsverktyg avverkar och märker arbetsstycket.

Beskrivning
Illustration av Fräsmärkning

Hur fungerar metoden

System som ofta är specialanpassade för denna typ av märkning består vanligtvis av en specialutformad nålfräs [1] av karbid med små skär. För att uppnå krävd periferihastighet på den smala fräsens skär så krävs varvtal på upp emot 50 000varv per minut vilket kan uppnås med tryckluftsdriven eller eldriven motor.
Nålen fräses ned till eftersträvat djup i materialet och förs sedan över ytan för att genom fräsning skapa märkningen.
För- & Nackdelar
I jämförelse med alternativa metoder
Snabb cykeltid
Kan lätt automatiseras
Skapar endast få spänningar