Du är här

Nålprägling

Märkande bearbetning där en nål slås ned i ytan för att skapa ett mönster.

Beskrivning
Illustration av Nålprägling

Hur fungerar metoden

En pulserande ström löper genom en spole [1] där ett manetiskt slagdorn [2] löper fritt inuti. Den pulserande strömmen skapar ett magnetfält som repellerar slagdornets. Slagdornets spets, vanligtvis gjord av karbid eller diamant, slås på så sätt ned i arbetsstycket och efterlämnar en nedsänkning i ytan. Dornet återgår efter slaget till sitt övre läge och flyttas därefter enligt en inprogrammerad bana för att med upprepade slag skapa tecken eller mönster. Slagen upprepas vanligtvis med en frekvens på ca 200Hz.
 
Det finns nålpräglingssystem för både manuellt och helautomatisk märkning.
För- & Nackdelar
I jämförelse med alternativa metoder
Skapar ett märke med väldigt låg spänning
Flexibel process
Kan helautomatiseras
Justerbart märkdjup
Högljudd process
Ej optimal för plaster
Lätta objekt kräver fastklämning