Du är här

Slutmatande centerlesslipning

Slipande bearbetning där ett icke uppspänt arbetsstycket matas in mellan en konisk slipskiva och en reglerskiva tills arbetsstycket når ett ändstopp.

Beskrivning
Illustration av Slutmatande centerlesslipning

Hur fungerar metoden

Arbetsstycket matas in mellan en reglerskiva [1] och en slipskiva [2], vanligtvis koniska. Då arbetsstycket slipats till en diameter som gör att den når ändsotppet [3] så avlägsnas den färdigslipade detaljen.

Genom att snedställa reglerskivan en aning så uppstår en kraft som sakta matar in detaljen mellan hjulen. Således kräver processen ingen separat inmatningsmekanism och passar massproduktion.

Processen stödjs vanigtvis av skärvätska för kylning och borttransport av de spån som bildas. Hög renhet är viktigt för att inte påverka slipresultatet.

Skärvätska
Skärvätska har tre huvudsakliga syften. Kylning, smörjning samt transport av spån.
Läs mer