Du är här

Centerlesslipning

Genomgångs centerlesslipning

Tillverkningsmetod Slipande bearbetning där en icke uppspänd axel matas förbi och slipas mellan en slip- och reglerskiva.

Insticks centerlesslipning

Tillverkningsmetod Slipande bearbetning där en icke uppspänd axel slipas mellan en konturformad slip- och reglerskiva.

Slutmatande centerlesslipning

Tillverkningsmetod Slipande bearbetning där ett icke uppspänt arbetsstycket matas in mellan en konisk slipskiva och en reglerskiva tills arbetsstycket når ett ändstopp.