Du är här

Insticks centerlesslipning

Slipande bearbetning där en icke uppspänd axel slipas mellan en konturformad slip- och reglerskiva.

Beskrivning
Illustration av Insticks centerlesslipning

Hur fungerar metoden

En rotationssymmetrisk detalj placeras och slipas mellan en konturformad slip- och reglerskiva. Båda skivorna är formade efter detaljens eftersträvade tvärsnittsprofil.

Processen stödjs vanigtvis av skärvätska för kylning och borttransport av de spån som bildas. Hög renhet är viktigt för att inte påverka slipresultatet.

Processen är inte självmatande likt Genomgångs- och Slutmatande excenterlesslipning vilket gör att det krävs en mer komplex laddningsutrustning för automatisering.

Skärvätska
Skärvätska har tre huvudsakliga syften. Kylning, smörjning samt transport av spån.
Läs mer