Du är här

Rörlaserskärning

Vid rörlaserskärning nyttjas laserljus som består av parallella ljusknippen med samma våglängd vilket gör att dess stråle, i jämförelse med ljuset från tex en ficklampa, går att fokusera till en extremt liten punkt med så pass hög energitäthet att material kan smältas och förångas för att skapa ett snitt.

Rörlaserskärning är numera en vedertagen metod för bearbetning av rör och profiler då konventionell bearbetning av dessa format är mycket tidskrävande. Här kan man ersätta kapning, borrrning, stasning etc. i ett enda moment.

Rörlaserskärning 2D

Tillverkningsmetod 2D Rörlaserskärning förbränner och skapar skärsnitt i rör och profiler med hjälp av högintensivt ljus.

Rörlaserskärning 3D

Tillverkningsmetod 3D Rörlaserskärning förbränner och skapar, mot ytan vinkelräta eller vinklade, skärsnitt i rör och profiler med hjälp av högintensivt ljus.

Rörlaserskärning 3D Jumbo

Tillverkningsmetod Jumbo 3D Rörlaserskärning förbränner och skapar, mot ytan vinkelräta eller vinklade, skärsnitt i rör, profiler och balkar med hjälp av högintensivt ljus.